Single Board Computer

Single-board computer คืออะไร?

Single-board computer คืออะไร

Single-board computer คือ คอมพิวเตอร์ที่มีแผงวงจรเดียว ประกอบด้วยหน่วยความจำ ช่องเสียบอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต (Input/Output Unit) หน่วยประมวลผล (CPU) และคุณสมบัติที่จำเป็นอื่น ๆ มีความแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยจะไม่มีส่วนต่อขยายสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ Single Board Computer จึงช่วยลดต้นทุนโดยรวมของระบบ แต่ฟังก์ชั่นในการทำงานและความเร็วในการประมวลผนั้นจะใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแล็ปท็อปทั่วไป

sbc4

Single-board computer มีขนาดเล็กบางรุ่นมีขนาดเท่าบัตรเครดิตเท่านั้น มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนน้อย เพราะใช้ไฟเลี้ยงน้อยทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น แต่เราสามารถนำไปใช้งานได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ เช่น การนำไปใช้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือแล็บท็อป นำไปสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีชุดควบคุมขนาดเล็ก นำไปเป็นศูนย์กลางของข้อมูล (sever) และสามารถนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องใช้ระบบควบคุมขนาดเล็กได้อีกด้วย สำหรับคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวนี้มีข้อจำกัดคือความเร็วในการประมวลผลเพราะมีความเร็วในการประมวลผลอยู่ที่ประมาณ 1.5-2 GHz และมีหน่วยความจำ (RAM) ประมาณ 4GB เนื่องจากไม่สามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มได้จึงมีความเร็วสูงสุดเท่าที่ผู้ผลิตได้สร้างขึ้นเท่านั้น ขอจำกัดอีกอย่างคือ พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ส่วนใหญ่จะรองรับเพียง Mini-HDMI ถ้าหากต้องการใช้งานพอร์ตแบบอื่น เช่น VGA ,DVI หรือแม้แต่ HDMI ปกติ ก็จะต้องมีการใช้หัวแปลงพอร์ตมาช่วย ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์แปลงเพิ่ม

Industrial Single-board computers เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ซึ่งมีหน่วยความจำ ไมโครโปรเซสเซอร์ อินพุตและเอาต์พุต รวมถึงส่วนประกอบที่จำเป็นอื่นๆ อีกจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์ Single-board ระดับอุตสาหกรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง Computer เกรดอุตสาหกรรม ที่ต้องการการปรับแต่งน้อยที่สุด จึงสะดวกมากสำหรับการใช้งานทุกประเภท ในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทางการแพทย์ ป้ายดิจิตอล หรือแม้แต่แอพพลิเคชั่นระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

Single Board Computer
Single Board Computer

Single-board computer สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้มากมายหลายอย่าง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นงานด้านอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งมีฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

Latest Blog Post List

Latest Blog Post List