Mounting แบบ Din Rail , VESA , Wall Mount และ Rack Mount แตกต่างกันอย่างไร

อุปกรณ์ IPC ไม่ว่าจะเป็น Embeded PC , Panel PC หรือ Computer รูปแบบอื่น ๆ ต่างก็มีลักษณะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่มีเหมือนกันอย่างนึงคือ Mounting หรือจุดยึดตัวเครื่อง ซึ่งจุดยึดที่ว่านี้มียังมีอีกหลายประเภท เช่น Rack Mount , Vasa Mount แต่จุดยึดแต่ละประเภทก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้

Mounting ที่ IPC นิยมใช้กันมีอะไรบ้าง?

1. VESA Mount
VESA Mount คือจุดยึดที่บริเวณด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอต่าง ๆ มีลักษณะเป็นรูน็อตจำนวน 4 รู อยู่เรียงกัน 4 มุมเป็นสี่เหลี่ยม โดยส่วนใหญ่แล้ว Vesa Mount จะนิยมใช้กับการยึดอุปกรณ์เข้าฝาผนัง และใช้งานร่วมกับขาแขวน Wall Mount ทำให้สามารถโดยขนาดของ VESA จะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดเริ่มต้นที่ 75mm x 75mm ไปจนถึง 800mm x 400mm หรืออาจจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ตามแต่ละผู้ผลิต

Vesa Mounting
Vesa Mounting

2. Din Rail Mount
Din Rail หรือที่เรียกกันรางปีกนก มีลักษณ์เป็นรางยาวทำจากเหล็กสแตนเลสและมีร่องสำหรับใส่อุปกรณ์ โดยตัวรางจะยึดด้วยน็อตสกรูเข้ากับผนังต่าง ๆ ข้อดีของ Din rail สามารถใส่อุปกรณ์ได้หลายตัว และใช้กับอุปกรณ์ขนาดและนำหนักไม่สูงจนเกินไป โดยประเภทของ Din rail จะแบ่งตามขนาดของตัวราง

Din Rail Mounting
Din Rail Mounting

3. Wall Mount Backet

Wall Mount Backet หรือขายึดผนัง ลักษณะของขอยึดประเถทนี้คือจะมีขายึดด้านข้างตัวอุปกรณ์ลักษณะเป็นตัว L แต่ละข้างจะมีรูสำหรับยึดเข้าผนังด้วยน็อตสกรู ข้อดีของขายึดประเภทนี้ตือราคาถูกและใช้อุปกรณ์น้อยจึงนิยมใช้กันมากโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์แต่ละรุ่นจะแถมขายึดแบบนี้มาด้วย

Wall Mount Backet
Wall Mount Backet

4. Rack Mount
RackMount เป็นขายึดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องวางภายในตู้ Rack Cabinet โดยตู้ Rack จะมีจำนวนรูยึดตามขนาดของ U ของตู้ Rack และขนาดของ Rack Mount ส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาด 1U – 4U ตามขนาดของตัวอุปกรณ์

Rack Mount
Rack Mount

การเลือกใช้งาน Mounting ให้เหมาะสม

ในอุปกรณ์ที่เป็น Indutrial นั้นการ Mounting อุปกรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นการเลือกรูปแบบ Mounting ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และพื้นที่ในการติดตั้งและอย่างน้อยบทความนี้ก็สามารถทำให้เห็นถึงข้อแตกต่างของอุปกรณ์ Mounting ในแต่ละประเภท

Latest Blog Post List

Latest Blog Post List