คอมพิวเตอร์สแตนเลส สำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม ViTAM Series

หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร คือความปลอดภัยและคุณภาพ การรักษาสภาพแวดล้อมการผลิตให้ถูกสุขอนามัยคือสิ่งสำคัญคอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตต้อง“ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค” ลักษณะเด่นของ ViTAM series ตัวเครื่อง stainless steel ป้องกันการกัดกร่อน / ป้องกันแบคทีเรีย กันน้ำตามมาตรฐาน IP66 /

Read More »

Storage คืออะไร มีกี่ประเภท และเลือกใช้งานอย่างไร

คือชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับบันทึกพกพาและดึงข้อมูลออกมา สามารถเก็บและรักษาข้อมูลในระยะสั้นหรือระยะยาว อาจเป็นอุปกรณ์ภายในหรือภายนอกคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ Storage เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด ๆ เกือบจะบันทึกข้อมูลและแอปพลิเคชันทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ยกเว้นเฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์ มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการและฟังก์ชันการทำงาน มีกี่ประเภทอะไรบ้าง รายการประเภทของ Storage ที่นิยมใช้สำหรับการสำรองข้อมูลมีดังนี้ Magnetic Storage ปัจจุบันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแม่เหล็กเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั่วไปที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีนี้พบได้ใน

Read More »

CE FCC Certification คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

หลายคนสงสัยไหมว่าทำไมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจอในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ภายในอุตสากรรมมีป้ายฉลากแปะไว้คำว่า CE, FCC หมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไร ผมจะอธิบายให้เข้าใจของมาตรฐาน CE, FCC และอื่นๆที่สำคัญทั้งหมดครับ CE ย่อจากคำว่า European Conformity เป็นเหมือนหนังสือเดินทางของสินค้า ที่อนุญาตให้ผู้ผลิตหมุนเวียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างเสรีภายในตลาดภายในของสหภาพยุโรป เครื่องหมาย CE

Read More »

Raid กับ Industrial Computer

Raid และ Industrial Computer Raid คืออะไร? มีกี่ประเภท Raid (Redundant Array of Independent Drives) เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของการจัดเก็บข้อมูล

Read More »

เทรนด์เทคโนโลยี 10 อันดับในอุตสาหกรรม 4.0 ปี 2021

เทรนด์เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม ในปี 2020 มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคอุตสาหกรรม 4.0 มากขึ้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายส่งผลกระทบครั้งใหญ่ไปทุกภาคส่วนเนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก จึงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ปรับตัวกับสถานการณ์โรคระบาดเช่น มีการนำเซนเซอร์ต่างหรือกล้องมาใช้วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงาน, การทำงานที่บ้าน, การประชุมทางไกล เป็นต้น วิวัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรมที่เรีกว่า อุตสาหกรรม

Read More »