Rack PC

Rackmount PC

Rackmount PC เป็นระบบ Rackmount เหมาะสมอย่างยิ่งแม้กับงานคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเช่น ‘ปัญญาประดิษฐ์’ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องที่ต้องการการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล มีแนวคิดเกี่ยวกับการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและการออกแบบที่ไม่ต้องการ การบำรุงรักษา ประสิทธิภาพในการประมวลผลสูง รองรับการทำงานตลอดแบบ 24/7 รองรับการใช้งานในระยะยาว มีความสูง 1U, 2U และ 4U ให้กำลังการประมวลผลสูงสุดและความยืดหยุ่นสำหรับพื้นที่ จำกัด

Product series