Chassis

Chassis

Portwell ให้คำมั่นที่จะรักษาลูกค้าเป็นศูนย์กลางแม้จะอยู่ท่ามกลางความท้าทายในการแข่งขันของตลาดโครงเครื่องแร็คเมาท์ ทำให้เราแตกต่างจาก Suppliers แชสซีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือคุณภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการออกแบบแชสซีที่พัฒนาขึ้นมาโดยตลอดของเรา

Product series