Industrial PSU

Industrial Power Supply ดีอย่างไร

Power Supply คืออะไร

Power Supply คืออะไร คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมีส่วนประกอบมากมายไม่ว่าจะเป็น หน่วยประมวลผล , หน่วยความจำ , เมนบอร์ด หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ และวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Power Supply ถ้าเปรียบเทียบ CPU ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเหมือนสมองของมนุษย์ Power Supply ก็เปลียบเสมือนหัวใจที่ทำหน้าที่ส่งพลังงานไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้ และถ้าพูดถึง Industrial Power Supply มีข้อแตกต่างกับ Power Supply ที่ใช้งานกันทั่วไปอย่างไ

ข้อดีของ Industrial Power Supply

1. ความเสถียรในการจ่ายไฟ

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้วจะทำงานอยู่ตลอดเวลาระบบจ่ายไฟจึงต้องสามารถรองรับการทำงานได้ดีเช่นเดียวกัน เพราะการที่ระบบจ่ายไฟทำงานได้ไม่เสถียรอาจทำให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์และการทำงานได้

2. อุณภูมิในการทำงานและการระบายความร้อน

สภาพแวดล้อมของการทำงานในงานอุตสาหกรรมนั้นมีอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงมากขึ้นอยู่กับสถานที่ทำให้อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานจำเป็นต้องรองรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงตามไปได้ด้วย และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่สามารถการันตีได้ว่าสามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะอุปกรณ์จะถูกออกแบบมาให้รองรับอุณภูมิตั้งแต่ 0°C ~ 50°C

3. ระบบป้องกันไฟกระชากและลัดวงจร

ระบบไฟที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากมาย การที่อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้ามีจำนวนมากเวลาเปิดเปิดเครื่องหรืออุปกรณ์มีโอกาสที่ทำให้เกิดไฟกระชากได้ อุปกรณ์ส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยในด้านการป้องกันไฟกระชากหรือลัดวงจรที่จะส่งผลทำให้อุปกรณ์เสียหาย และช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

4. ระบบ Redudance

อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจ่ายไฟเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะถ้ามีเหตุการไฟตกไฟดับอุปกรณ์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง การมีระบบไฟฟ้าสำรองทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเนื่อง แต่การที่มีระบบไฟสำรองแล้วระบบจ่ายไฟหรือ Power Supply เองก็ต้องรองรับระบบ Redundance ด้วยเช่นกัน เพราะ Power Supply แบบ Redudance นั้นจะทำการ Switching อัตโนมัติเมื่อแหล่งจ่ายไฟเส้นใดเส้นนึงมีปัญหา

5. ค่า efficiency

หน้าที่ของ Power Supply นั้นคือการแปลงกระแสไฟจาก AC เป็น DC กระบวนการนี้ทำให้กระแสไฟที่จ่ายเข้าไปถูกลดลงเมื่อถูกปล่อยออกมาเพราะพลังมีการสูญเสียจากการเกิดความร้อน ค่า efficiency นั้นจึงถูกนำมาเป็นมาตรฐานในเรื่องประสิทธิภาพการแปลงไฟ โดย Industrial Power Supply จะมีมาตรฐานอยู่ที่ 80PLUS ทำให้กระแสไฟฟ้าเพียงต่อการใช้งานและประหยัดการใช้พลังงานด้วย

6. มาตรฐานความปลอดภัย Certificates

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานในด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก การได้รับการรองรับมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นตัวเลือกที่ดีในการเลือก Power Supply มาใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น CE, CB, FCC, VCCI, UL, TUV

การเลือกใช้ Power Supply

Power Supply ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ใช้กันทั่วไปหรือที่ใช้สำหรับ Industrial นั้นหน้าที่หลักในการแปลงกระแสไฟและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำได้ทั้งคู่ แต่การที่เราเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมนั้นเรื่องความทนทานและมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ เมื่อเราใช้งานในระยะยาวความคุ้มค่าจึงมีมากกว่าอย่างแน่นอน สุดท้ายแล้วควรเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นเรื่องดีที่สุดครับ

Latest Blog Post List

Latest Blog Post List