CE FCC Certification คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

หลายคนสงสัยไหมว่าทำไมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจอในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ภายในอุตสากรรมมีป้ายฉลากแปะไว้คำว่า CE, FCC หมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไร ผมจะอธิบายให้เข้าใจของมาตรฐาน CE, FCC และอื่นๆที่สำคัญทั้งหมดครับ

CE

ย่อจากคำว่า European Conformity เป็นเหมือนหนังสือเดินทางของสินค้า ที่อนุญาตให้ผู้ผลิตหมุนเวียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างเสรีภายในตลาดภายในของสหภาพยุโรป เครื่องหมาย CE รับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปซึ่งรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภคและในสถานที่ทำงาน ผู้ผลิตทั้งหมดในสหภาพยุโรปและต่างประเทศต้องติดเครื่องหมาย CE กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนในยุโรป เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมาย CE แล้วสามารถวางตลาดได้ทั่วสหภาพยุโรปโดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย CE สามารถรับรองได้ด้วยตนเองโดยผู้ผลิต ในการรับรองตนเองผู้ผลิตต้องประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าการใช้มาตรฐานที่คล้ายกันของสหภาพยุโรปจะเป็นไปตามความสมัครใจในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติการใช้มาตรฐานยุโรปเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำสั่งเครื่องหมาย CE เนื่องจากมาตรฐานมีแนวทางและการทดสอบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในขณะที่คำสั่งโดยทั่วไปไม่มี

ผู้ผลิตอาจติดเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ของตนหลังจากการได้ใบรับรองซึ่งแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ ผู้ผลิตต้องเก็บรักษาไฟล์ทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าผ่านมาตรฐานจริง ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตต้องสามารถให้ใบรับรองนี้พร้อมกับไฟล์ทางเทคนิคได้ตลอดเวลาหากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ce

FCC

ย่อจากคำว่า Federal Communications Commission เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อควบคุมการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบภายในสหรัฐอเมริการวมถึง วิทยุ, โทรทัศน์, กล้องดิจิทัล, บลูทูธ, อุปกรณ์ไร้สายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง FCC หมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน FCC และได้รับการรับรองแล้ว การรับรอง FCC ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยหรือทนทาน แต่หมายความว่าเป็นไปตามข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้สำหรับการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การอนุมัติ FCC สามารถทำได้ตราบเท่าที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎและข้อบังคับการปล่อยมลพิษของ FCC และได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐาน FCC

นอกจาก 2 มาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีมาตรฐานๆที่เห็นบ่อยๆที่น่าสนใจดังนี้

fcc

UL

ย่อจากคำว่า Underwriters Laboratories นี่คือหนึ่งในเครื่องหมายที่พบบ่อยที่สุด UL พบว่าตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ UL ข้อกำหนดเหล่านี้ยึดตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยที่เผยแพร่ของ UL เป็นหลัก เครื่องหมายประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไปในเครื่องใช้, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เตาเผา, เครื่องทำความร้อน, ฟิวส์แผงไฟฟ้า, เครื่องตรวจจับควัน, ถังดับเพลิง, ระบบสปริงเกอร์, เสื้อชูชีพ, กระจกกันกระสุนและเครื่องพันของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น

ul

EN

ย่อมาจากคำว่า European Standard) เป็นมาตรฐานทางไฟฟ้าของยุโรป กล่าวคือ ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานนี้จะนำเข้ามาขายในกลุ่มประเทศสมาชิกไม่ได้ จุดประสงค์คือทำให้เกิดการค้าเสรีเพราะถ้าอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐานนี้แล้วก็สามารถนำเข้ามาขายได้ทุกประเทศ

en

Latest Blog Post List

Latest Blog Post List